Välkommen att..

söka vår lediga tjänst!

Mountainbike Romeleåsen

Välkommen att cykla på Romeleåsens cirka 3 mil långa MTB-spår. Det finns flera slingor att välja mellan. Den norra kallas Björnstorp och den södra Häckeberga. Söder om Genarp finns den kortare Risenslingan.

Med utgångspunkt från Genarps IP är slingan norrut över Björnstorp ca 14 km lång. Här kan du förvänta dig härliga stigar, stärkande höjdmeter och fina utförslöpor. Den söderut gående Häckeberga slingan är ca 16 km och består av singeltracks och grusvägar i småkuperad terräng med varierande natur. Risenslingan är ca 6 km lång och består av inspirerande singeltracks. Häckebergaslingan är den enklare av spåren på Romeleåsen.

Mountainbikespåret är markerat med vita färgmarkeringar och cykelsymboler.

Lämpliga startplatser är markerade på kartan nedan med P

Påkalla uppmärksamheten i god tid vid möte med ryttare och vandrare. Hästar blir lätt skrämda om de överraskas av cyklister. Lämna företräde där MTB-spåret korsar ridvägar och strövstigar. Var aktsam där spåret korsar bilvägar. Var vänlig håll avstånd gentemot skogsmaskiner och respektera de hänvisningar som kan förekomma vid skogsarbeten.

Spåret går på såväl privat som offentligt ägd mark och delvis genom naturreservat. Spåret har tillkommit genom välvilligt inställda markägare i samarbete med lokala cykelintressenter. Observera skyltningen och cykla bara på de markerade stigarna.

Om du har frågor eller synpunkter på spåret kontakta:

  • Länsstyrelsen i Skåne 010-224 10 00 
  • Lunds kommun 046-35 50 00

MTB Romeleåsen karta 2016Önskar du hellre kartan i pdf-format här för att ladda ner den.

Vill du ladda ner kartan kan du använda gpx-filen i många olika appar för din smarta telefon.

Ett exempel på app är – Strava

app-storegoogle-play

Klicka på LADDA NER för att hämta hem kartan i gpx-format till din telefon.