Välkommen att..

hyra våra roddbåtar i sjön. Var uppmärksam på om det kan vara is på sjön.

Boka via Slottet: 040-480440, vardagar kl 9-15

Lantbruket

Våren 2016 startade vi en betesbaserad nötköttsproduktion. För närvarande finns ca 100 dikor plus rekrytering. Under säsong betar 200 djur, kor, kvigor, kalvar och några enstaka tjurar. 

Vår målsättning är att växa ytterligare bl.a. genom att behålla våra kalvar. Så snart kan vi erbjuda marknaden Nötkött från Häckeberga.  Eftersom vi satsar på en produktion där djuren går ute så mycket som möjligt och bara äter gräs så tar det lång tid. År 2020 räknar vi med att våra första egna djur går till slakt.

Redan gångna vinter så provade vi att ha några kor ute hela säsongen. Dessa kor fick således kalva ute. Allt löpte väl och vi är mycket nöjda. Därför kommer vi ha både fler kor och ungdjur ute kommande vinter.

 

Växtodlingen omfattar ca 1000 ha varav 200 ha är ekologisk.

 

Växtodlingen:  
Höstvete 175 ha
Höstraps 175 ha
Vårkorn 150 ha
Rödsvingel 140 ha
Majs, ensilage 45 ha
Träda mm 115 ha
Ekologisk vall, höstvete mm 200 ha
Totalt: 1000 ha

Bearbetning sker till 1/3 minimerat och 2/3 konventionellt.
Spannmålshanteringen har byggts upp med en anläggning för legolagring och torkning. 5000 ton kan lagras i silo.