Vi söker

Driftschef för Lantbruket

Läs mer på lediga tjänster

Jakten

På Häckeberga finns stora klövviltsstammar och här kan man se dovhjort, kronhjort, rådjur och vildsvin. Kronhjort och rådjur har funnits sedan urminnes tid. Dovhjorten har funnits här i över 100 år. Vildsvinet är ett relativt nytillkommet vilt som kom till Häckeberga i början på 1990-talet.

På ca 1/4 av arealen sker jakten i egen regi och resten är utarrenderat. Avskjutning är ca 500 dovhjortar och 200 övrigt klövvilt på den totala arealen.