Välkommen att..

hyra våra roddbåtar i sjön. Var uppmärksam på om det kan vara is på sjön.

Boka via Slottet: 040-480440, vardagar kl 9-15

Jakten

På Häckeberga finns stora klövviltsstammar och här kan man se dovhjort, kronhjort, rådjur och vildsvin. Kronhjort och rådjur har funnits sedan urminnes tid. Dovhjorten har funnits här i över 100 år. Vildsvinet är ett relativt nytillkommet vilt som kom till Häckeberga i början på 1990-talet.

På ca 1/4 av arealen sker jakten i egen regi och resten är utarrenderat. Avskjutning är ca 500 dovhjortar och 200 övrigt klövvilt på den totala arealen.