Historik

Godset har dokumenterade anor från 1300-talet men är sannolikt ännu äldre. På drottning Margaretas tid beboddes Häckeberga av väpnaren Eske Brock. Det tillhörde senare medlemmar av släkten Hack fram till 1528, då det genom giftermål övergick till släkten Ulfstand, som ägde slottet till 1652. Holger Gregersen Ulfstand lät 1530 uppföra en ståtlig borg, försedd med två starka hörntorn, ringmur och vindbrygga. Den brändes ned 1678 under skånska kriget, men stod delvis moderniserat kvar till mitten av 1800-talet. Carl von Linné besökte Häckeberga 1749 under sin skånska resa där han beskriver Häckeberga som en av de vackraste gårdar han dittills sett på sin resa. Sedan 1720-talet tillhörde Häckeberga ätten Silfverskiöld, men såldes 1823 till Anders Wollmar och har sedan dess varit i familjens ägo. Genom hans dotter kom det till friherre Carl Gustaf Wrangel von Brehmer. Dennes barnbarns barn Dorotea, gift med Sten Tham, övertog Häckeberga 1940. Henrik Tham är nu 7:de generationen som driver och förvaltar Häckeberga.  

Henrik Tham

Henrik Tham

Den gamla borgen revs i slutet av 1800-talet och det nuvarande slottet uppfördes på holmen mellan 1873 och 1875 i fransk renässansstil efter ritningar av Helgo Zetterwall. En brand drabbade slottet 1960 varvid en stor del interiör, kartor och dokumentation föll offer för lågorna. Sedan 1994 drivs slottet som restaurang och konferenshotell och ägs av Henriks bror Wilhelm Tham.