Häckeberga Säteri

 

Skog vårbruk

Skogen

Lantbruket

jakt hus3

Jakten

Fastigheter

Häckeberga Gods ligger mellan Dalby och Skurup på Romeleåsens sluttning ett par km sydöst om Genarp. Godset omfattar 4 600 ha, varav 2 700 ha skog, 1 400 ha åker och bete, resten är vatten, tomt och övrig mark. Godset förvaltas av ett driftsbolag, Häckeberga Säteri AB.

Häckeberga Säteris affärsidé är att ta vara på och utveckla godsets alla resurser på långsiktigt bästa sätt.

Driftsinriktningarna är Skog, Lantbruk, Jakt, Fastighetsförvaltning, Uthyrning av Bostäder och Lokaler samt Upplevelser. På godset finns 15 medarbetare.