Välkommen

att söka vår lediga tjänst

Traktorförare/Djurskötare

Jordbruket

Nystartad nötköttsproduktion! Våren 2016 startade vi en ny ekologisk produktionsinriktning med betesbaserad djurproduktion. Under säsong betar 130 djur, kor, kvigor, kalvar och några enstaka tjurar. För närvarande finns ca 90 dikor plus rekrytering.

Växtodlingen omfattar 900 ha under egen plog.

 

Växtodlingen:  
Höstvete 260 ha
Höstraps 150 ha
Råg 115 ha
Vårkorn 110 ha
Rödsvingel 120 ha
Viltåker/majs 60 ha
Träda, bete mm. 185 ha
Totalt: 1000 ha

Bearbetning sker till 1/3 minimerat och 2/3 konventionellt.
Spannmålshanteringen har byggts upp med en anläggning för legolagring och torkning. 5000 ton kan lagras i silo plus 1000 ton i planlager. Torken klarar 15 ton i timmen.