Välkommen

att söka våra Lediga tjänster inom lantbruket!

Jordbruket

Nystartad nötköttsproduktion! Våren 2016 startade vi en ny ekologisk produktionsinriktning med betesbaserad djurproduktion. Under säsong betar 130 djur, kor, kvigor, kalvar och några enstaka tjurar. För närvarande finns ca 90 dikor plus rekrytering.

Växtodlingen omfattar ca 1000 ha under egen plog varav 200 ha är ekologisk.

 

Växtodlingen:  
Höstvete 210 ha
Höstraps 160 ha
Vårkorn 72 ha
Rödsvingel 207 ha
Majs, ensilage 45 ha
Träda, bete mm 100 ha
Ekologisk vall, höstvete mm 211 ha
Totalt: 1005 ha

Bearbetning sker till 1/3 minimerat och 2/3 konventionellt.
Spannmålshanteringen har byggts upp med en anläggning för legolagring och torkning. 5000 ton kan lagras i silo plus 1000 ton i planlager. Torken klarar 15 ton i timmen.