Välkommen

att söka vår lediga tjänst

Traktorförare/Djurskötare

Jakten

På Häckeberga finns stora klövviltsstammar och här kan man se dovhjort, kronhjort, rådjur och vildsvin. Kronhjort och rådjur har funnits sedan urminnes tid. Dovhjorten har funnits här i över 100 år. Vildsvinet är ett relativt nytillkommet vilt som kom till Häckeberga i början på 1990-talet.

På drygt hälften av arealen sker jakten i egen regi och resten är utarrenderat. Avskjutning är ca 500 dovhjortar och 200 övrigt klövvilt på den totala arealen.